De intervallen

 

De afstand tussen twee tonen noemen we "interval".

De namen van de intervallen zijn:

prime (eerste)

secunde (tweede)

terts (derde)

kwart (vierde)

kwint (vijfde)

sext (zesde)

septiem (zevende)

octaaf (achtste).

 

In de diatonische toonladder kunnen we (in de volgorde van klein naar groot) de volgende intervallen onderscheiden:

prime, kleine secunde, grote secunde, kleine terts, grote terts, reine kwart, overmatige kwart / verminderde kwint, reine kwint, kleine sext, grote sext, klein septiem, groot septiem, octaaf.

 

Elk interval omvat een aantal hele en of halve toonsafstanden.

prime: 0

kleine secunde: 1 halve

grote secunde: 1 hele

kleine terts: 1 hele plus 1 halve

grote terts: 2 hele

reine kwart: 2 hele plus 1 halve

overmatige kwart: 3 hele

verminderde kwint: 2 hele plus 2 halve

reine kwint: 3 hele plus 1 halve

kleine sext: 3 hele plus 2 halve

grote sext: 4 hele plus 1 halve

klein septiem: 4 hele plus 2 halve

groot septiem: 5 hele plus 1 halve

octaaf: 5 hele plus 2 halve

 

Twee intervallen die samen een octaaf omvatten, noemen we complementair.

De volgende combinaties omvatten samen dus 5 hele plus 2 halve toonsafstanden (= 12 halve):

prime + octaaf

kleine secunde + groot septiem

grote secunde + klein septiem

kleine terts + grote sext

grote terts + kleine sext

reine kwart + reine kwint

overmatige kwart + verminderde kwint.