De stemtoon

 

De standaardtoon, normaaltoon of stemtoon (in het Engels bezigt men in dit verband de term 'concert pitch'.): Dit is de toon a-ééngestreept of a’, die in 1939 in London is vastgesteld op 440 Hz. Voordien werd deze op 435 Hz gehouden. In het verleden bestonden over deze 'diapason normal' meningsverschillen, zoals blijkt uit de getallen 374 Hz (Parijs 1648, gelijk aan onze huidige f#’) en 506 Hz (geschat vanuit Halbertstadt 1361, gelijk aan onze huidige c♭’’).

Beschrijving van de 19e eeuwse wijze waarop een geluidstrilling
door middel van een stemvork kan worden geregistreerd.             
Een illustratie uit: Sensations of Tone (1895).                               

 

 

Tegenwoordig kunnen geluidstrillingen door middel van een oscilloscoop zichtbaar
worden gemaakt.